Asistenta Sociala

P1090617Ce este asistenţa socială?
Asistenţa socială este componenta sistemului de protecţie socială şi reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Asistentul social este profesionistul specializat prin studii universitare de licenţă care asigură intervenţia socială în domeniul asistenţei sociale, adică furnizarea serviciilor sociale prin instituţii şi organizaţii de specialitate (Sistemul naţional de asistenţă socială), la nivel naţional (minister, agenţii), judeţean (reţeaua subordonată Direcţiei Judeţene de Asistenţă şi Protecţia Copilului) şi local (servicii organizate la nivelul fiecărei primării). Un număr însemnat de asistenţi sociali lucrează în organizaţii non-guvernamentale de profil din ţară şi străinătate.

Programul de studii ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani)
(din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie,
Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social Politice, USV)

Câteva discipline studiate:
– Psihologie generală
– Sociologie generală
– Sistemul de asistenţă socială
– Teorie şi metodă în asistenţă socială
– Metode şi tehnici în asistenţă socială
– Asistenţa socială a familiei şi copilului
– Tehnici de comunicare în asistenţă socială
– Consiliere în asistenţă socială
– Dezvoltare comunitară
De ce are nevoie asistentul social?

– diplomă de studii în asistenţă socială (3 ani licenţă AS, 2 ani masterat)

– cunoştinţe teoretice şi legislative

– experienţă în domeniu (voluntariat)

– abilităţi şi competenţe

– comportament etic

– motivaţie şi dăruire

– implicare şi perseverenţă

– dorinţă de autoperfecţionare continuă

 

Categorii de persoane cu care lucrează asistentul social:

-Copii aflaţi în situaţie de risc (copii abandonaţi, copii proveniţi din familii sărace, copiii străzii, copii cu risc de abandon şcolar, copii cu un comportament deviant etc.)

-Familii aflate în dificultate

-Persoane cu dizabilităţi

-Persoane vârstnice

-Persoane adulte care trec prin situaţie de risc (ex. persoane şomere, fără locuinţe etc.)

-Persoane victime ale violenţei domestice

-Persoane dependente de alcool şi droguri

-Persoane victime ale traficului de fiinţe umane

-Tinerii proveniţi din centrele de plasament

-ETC.

 

INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Instituţii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale (furnizori de servicii sociale)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Serviciul Public de Asistenţă Socială

-Centre de plasament, module şi case de tip familial

-Centre maternale pentru cuplul mamă-copil

-Centre de primire in regim de urgentă (pt. copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, copiii victime ale traficului de persoane, copiii străzii etc.)

-Centre de îngrijire şi asistenţă

-Centre de recuperare şi reabilitare

-Centre de consiliere şi informare

-Centre de servicii de ingrijire şi asistenţă socială la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi

-Centre de pregătire pentru o viaţă independentă

-Cămine pentru persoane vârstnice

-Centre de zi pentru persoane vârstnice

-Centre pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

-Centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog

-Centre de adăpost de noapte

-Cantine sociale, ETC.

ONG-uri – fundaţii, asociaţii, organizaţii

BISERICA ORTODOXĂ şi ALTE BISERICI CREŞTINE

(fundaţii şi asociaţii filantropice şi creştine)

 

Alte instituţii care pot fi posibili angajatori pe piaţa muncii în domeniul asistenţei sociale:

Instituţii şi agenţii subordonate Ministerului Justiţiei (Serviciul de Probaţiune, Penitenciare);

Instituţii şi agenţii subordonate Ministerului de Interne (Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog la nivel judeţean, Servicii specializate de combatere a delicvenţei , Centre de asistenţă a victimilor traficului de persoane s.a.);

Instituţii şi agenţii subordonate Ministerului Sănătăţii (spitale, policlinici şi cabinete specializate pe consiliere, centre de dezintoxicare);

Instituţii şi agenţii subordonate Ministerului Educaţiei (şcoli, inspectorate şcolare).