Procedura de acordare a burselor de tip „START-UP”

Procedura de acordare a burselor de tip „START-UP” în învățământul superior studenților din grupul țintă (cu excepția studenților de anul I), în cadrul proiectului „Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” – POSDRU/156/1.2/G/133630. Intervalul de depunere a dosarelor: 15 ianuarie – 27 ianuarie 2015.

http://dpus.usv.ro/docs/Procedura_acordare_burse_START-UP_133630.pdf

Proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii”

Proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii”,POSDRU 156/1.2/G/133630 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.

Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu furnizate şi creşterii nivelului de competenţă profesională al absolvenţilor acestor programe, în conformitate cu nevoile angajatorilor.Valoarea totală a proiectului este de 2.116.959,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.597.457,26 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 477.162,56 lei, iar contribuţia partenerilor este de 42.339,18 lei.

Scopul proiectului vizează dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a 3 universităţide a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oprtunităţilor de învăţare şi promovarea în învăţământul superior.

http://dpus.usv.ro/index.html