Filosofie

MISIUNE DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE PROGRAM DE STUDIU

Activitatea didactică este orientată spre pregătirea viitorilor profesori în domeniul filosofiei şi al disciplinelor socio-umane, consultant etic în jurnalism, management, teatru, film, arte, publicitate etc. specialiştilor în comunicare şi mass-media, în concordanţă cu necesarul de specialişti în domeniile amintite, raportându-se, în primul rând, la judeţele din nord-estul ţării.
În general, necesarul de specialişti în acest domeniu, este constant în ultima perioadă, impunându-se menţinerea dinamicii locurilor de admitere la această specializare.

Obiective ale activităţii didactice :
– proiectarea şi evaluarea activităţii didactice în spiritul orientărilor curriculare moderne, compatibile cu exigenţele învăţământului european;
– diversificarea ofertei de discipline opţionale în vederea fundamentării unui curriculum centrat pe competenţe;
– redimensionarea strategiilor de instruire în sensul centrării acestora pe subiectul învăţării;
– implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare învăţarea cu ajutorul tehnologiilor moderne, a învăţa sa înveţi, învăţare inovatoare, învăţare/educaţie permanentă;
– dezvoltarea mobilităţii cadrelor didactice şi studenţilor în aria academică europeană, prin programe Erasmus, Jean Monnet şi alte programe europene similare.

Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului de studii Filosofie constă în dezvoltarea unor cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul ştiinţelor umaniste. Priorităţile investigaţiilor filosofice în condiţiile civilizaţiei tehnogene şi manifestării problemelor globale ale contemporaneităţii, dezvoltarea metodelor de cercetare filosofice şi interacţiunea lor în etapa actuală de dezvoltare se constituie în repere prioritare în contextul misiunii ştiinţifice a specializării.

Obiective de cercetare ştiinţifică:
– înfiinţarea unor centre de cercetare (etică aplicată, filosofie politică, axiologie, etc.)
– încurajarea programelor de cooperare transfrontalieră în domeniu
– editarea publicaţiilor consacrate: Analele Universităţii Ştefan cel Mare, seria Filosofie şi discipline socio-umane şi revistele electronice recunoscute CNCSIS, ROCSIR, ROSLIR, ROPHIR;
– realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a studenţilor specializării în activitatea de cercetare ştiinţifică
– dezvoltarea colaborării în domeniul cercetării ştiinţifice cu universităţi partenere: Universitatea din Braga-Portugalia, Poitiers-Franţa, Volgograd-Rusia
– organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (colocvii, seminarii, workshopuri etc.)