Istorie

DSC01709Profesiunea de istoric
Competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul domeniului de studii:
1. Să fie conştienţi în mod critic de existenţa unei relaţii între evenimente şi procese curente şi trecut; 2. Să fie conştienţi de diferenţele dintre concepţiile şi abordările istoriografice din perioade şi contexte variate;
3. Să cunoască şi să respecte punctele de vedere derivând din alte baze naţionale sau culturale;
4. Să fie conştienţi de natura în schimbare a cercetării şi dezbaterii istorice;
5. Cunoaşterea cadrului diacronic general al trecutului;
6. Să fie conştienţi de problematicile şi temele aflate în dezbaterea istoriografică actuală;
7. Să cunoască detaliat una sau mai multor perioade specifice din trecutul omenirii;
8. Abilitatea de a comunica oral în propria limbă utilizând terminologia şi tehnicile acceptate de meseria de istoric;
9. Abilitatea de a comunica oral în limbi străine utilizând terminologia şi tehnicile acceptate de meseria de istoric;
10. Abilitatea de a citi texte istoriografice sau documente originale în propria limbă; de a rezuma sau transcrie şi cataloga corect informaţia;
11. Abilitatea de a citi texte istoriografice sau documente originale în limbi străine; de a sumariza sau transcrie şi cataloga corect informaţia;
12. Abilitatea de a scrie în propria limbă utilizând corect tipurile diferite de scris istoric;
13. Cunoaşterea şi abilitatea de a utiliza instrumentele de căutare şi găsire a informaţiei, cum ar fi repertoarele istoriografice, inventariile de arhivă, referinţele electronice;
14. Cunoaşterea şi abilitatea de a utiliză instrumente specifice necesare studierii documentelor din anumite perioade (e.g. paleografie, epigrafie);
15. Abilitatea de a utiliza computerul şi resursele şi tehnicile de pe internet pentru a elabora date istorice sau legate de istorie (utilizarea bazelor de date statistice, metode cartografice sau crearea de baze de date, etc);
16. Cunoaşterea istoriei locale;
17. Cunoaşterea propriei istoriei naţionale;
18. Cunoaşterea istoriei procesului de integrarea europeană;
19. Cunoaşterea istoriei mondiale;
20. Să fie conştienţi şi să poată utiliza instrumentelor din alte ştiinţe umaniste (e.g. critica literară şi istoria limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie, etc);
21. Să fie conştienţi de metodele şi problematicile diferitelor domenii ale cercetării istorice (economic, social, politic, gen, etc.);
22. Abilitatea de a identifica şi utiliza potrivit sursele de informare (bibliografii, documente, mărturii orale, etc.) pentru proiectele de cercetare;
23. Abilitatea de a organiza informaţii istorice complexe într-o formă coerentă;
24. Abilitatea de a da o formă narativă rezultatelor cercetărilor conform canoanelor disciplinei;
25. Cunoaşterea didacticii istoriei.

Competențe sintetice generale – Istorie
1. Cunoaşterea punctelor de vedere reprezentative din istoriografia actuală, românească şi străină;
2. Capacitatea de detectare a evenimentelor istorice importante, a factorilor favorizanţi şi defavorizanţi în procesul de dezvoltare a unei culturi şi civilizaţii;
3. Cunoaşterea modalităţilor în care trendurile culturale şi politice ale unei epoci influenţează scrierea istoriei;
4. Înţelegerea în perspectivă comparativă a istoriei Europei şi a procesului de integrare europeană;

Competente sintetice speciale – Istorie
1. Capacitatea de a comunica fluent în limba maternă şi cel puţin într-o limbă străină, utilizând terminologia şi tehnicile acceptate de meseria de istoric;
2. Abilităţi specifice de a crea baze de date şi de a utiliza metode electronice în domeniul ştiinţelor speciale ale istoriei: genealogie, heraldică, sigilografie, cartografie etc.;
3. Capacitatea de a realiza o cercetare istorică independentă şi de a materializa în scris rezultatele cercetării, folosind în mod critic sursele primare (documente) şi literatura de specialitate;
4. Dobândirea de abilităţi speciale în utilizarea instrumentelor de lucru din alte ştiinţe umaniste (critica literară şi istoria limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.).

Ocupații
Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice efectueaza cercetari privind natura experientei si existentei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum si structurile, miscarile si comportamentul politic. Acestia documenteaza si prezinta rezultatele pentru a informa si a ghida actiunile politice si individuale.

263302 istoric
263303 istoriograf
263304 politolog
263305 cercetător în filozofie
263306 asistent de cercetare în filozofie
263307 cercetător în istorie
263308 asistent de cercetare în istorie
263309 cercetător în ştiinţele politice
263310 asistent de cercetare în ştiinţele politice

 

263302
Istoric

Apartenența

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 26 – Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

Grupa minora 263 – Specialisti in domeniul social si religios

Grupa de baza 2633 – Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

 

263303
Istoriograf

Apartenența

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 26 – Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

Grupa minora 263 – Specialisti in domeniul social si religios

Grupa de baza 2633 – Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

 

263307
Cercetator in istorie

Apartenența

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 26 – Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

Grupa minora 263 – Specialisti in domeniul social si religios

Grupa de baza 2633 – Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

 

263308
Asistent de cercetare in istorie

Apartenența

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 26 – Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

Grupa minora 263 – Specialisti in domeniul social si religios

Grupa de baza 2633 – Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice

Ocupaţii posibile pentru cei licențiați in diverse domenii ale istoriei – conform COR
ISTORIE
Asistent de cercetare în istorie – 263308; Documentarist (studii medii) – 343516; Documentarist (studii superioare) – 262203; Istoric – 263302; Istoriograf – 263303; Lector carte – 262205; Lector presa/ editura – 264209; Profesor în învatamântul gimnazial – 233002; Redactor rubrica – 264223; Referent de specialitate în administratia publica – 242204; Referent relatii externe – 242215; Secretar institut, facultate – 235901; Tehnoredactor (studii superioare) – 264218; Ziarist – 264219;

ARHEOLOGIE
Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în istorie – 263308; Conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare) – 262102; Documentarist (studii medii) – 343516; Documentarist (studii superioare) – 262203; Istoric – 263302; Lector carte – 262205; Lector presa/ editura – 264209; Muzeograf – 262103; Profesor în învatamântul gimnazial – 233002; Redactor rubrica – 264223; Referent de specialitate în administratia publica – 242204; Secretar institut, facultate – 235901; Tehnoredactor (studii superioare) – 264218; Ziarist – 264219;

Istoria Artei
Arhivist – 262101; Asistent de cercetare în istorie – 263308; Conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare) – 262102; Consultant în administraţia publică – 242205; Critic de arta – 264206; Documentarist (studii medii) – 343516; Documentarist (studii superioare) – 262203; Istoric – 263302; Istoriograf – 263303; Lector carte – 262205; Lector presa/ editura – 264209; Muzeograf – 262103; Profesor în învatamântul gimnazial – 233002; Redactor rubrica – 264223; Referent de specialitate asezamânt cultural – 262207; Referent de specialitate în administratia publica – 242204; Referent relatii externe – 242215; Secretar institut, facultate – 235901; Specialist în relatii publice – 243201; Tehnoredactor (studii superioare) – 264218; Ziarist – 264219;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: istoric de artă, istoriograf de artă, asistent de cercetare în istoria artei, asistent de cercetare în teoria artei, curator, custode colecţie/expoziţie, custode al monumentelor şi ariilor protejate, muzeograf educaţie.

Muzeologie
Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în istorie – 263308; Conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare) – 262102; Documentarist (studii medii) – 343516; Documentarist (studii superioare) – 262203; Istoric – 263302; Istoriograf – 263303; Lector carte – 262205; Lector presa/ editura – 264209; Muzeograf – 262103; Profesor în învatamântul gimnazial – 233002; Redactor rubrica – 264223; Referent de specialitate asezamânt cultural – 262207; Referent de specialitate în administratia publica – 242204; Referent relatii externe – 242215; Secretar institut, facultate – 235901; Specialist în relatii publice – 243201; Tehnoredactor (studii superioare) – 264218; Ziarist – 264219;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: muzeograf educaţie, curator, custode colecţie/expoziţie, custode al monumentelor şi ariilor protejate

Studii iudaice
Asistent de cercetare în filologie – 264315; Asistent de cercetare în istorie – 263308; Bibliotecar (studii superioare) – 262202; Bibliotecar arhivist – 262206; Comentator publicist – 264201; Comentator radio TV – 264222; Consilier scolar – 235903; Corespondent presa – 264205; Corespondent radio – 264204; Corespondent special (tara si strainatate) – 264203; Designer instructional – 235904; Dezvoltator de e-learning – 235905; Documentarist (studii medii) – 343516; Documentarist (studii superioare) – 262203; Editorialist – 264207; Interpret – 264302; Istoric – 263302; Istoriograf – 263303; Lector carte – 262205; Lector presa/ editura – 264209; Mentor – 235902; Muzeograf – 262103; Publicist comentator – 264210; Redactor – 264211; Redactor rubrica – 264223; Referent de specialitate asezamânt cultural – 262207; Referent de specialitate în administratia publica – 242204; Referent difuzare carte – 262204; Referent relatii externe – 242215; Secretar al organizatiilor umanitare – 111434; Secretar de redacţie (studii medii) – 343508; Secretar de redacţie (studii superioare) – 264215; Secretar diplomatic – 111234; Secretar institut, facultate – 235901; Secretar responsabil de agentie – 264216; Secretar stiintific învatamânt, cercetare – 134503; Tehnoredactor (studii superioare) – 264218; Traducător (studii superioare) – 264306; Translator – 264307;