Programe

Licență
In cadrul Departamentului ŞTIINŢE UMANE ŞI SOCIAL-POLITICE, la ciclul de invatamant Licenta – zi exista 6 programe de studiu structurate pe 5 domenii:
Domeniul Istorie
– Istorie
– Muzeologie
Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene
– Relații Internaționale și Studii Europene
Domeniul Filosofie
– Filosofie
Domeniul Științe Politice
– Științe Politice
Domeniul Asistență Socială
– Asistență Socială
Informații detaliate despre planurile de învățământ, care includ disiplinele predate în cadrul acestor programe, gasiți la adresa planului de invatamant.

Master
La ciclul de invatamant Masterat, Departamentul ŞTIINŢE UMANE ŞI SOCIAL-POLITICE organizeaza cursuri la urmatoarele 5 programe de studiu structurate pe 3 domenii:
Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene
– Managementul relațiilor internaționale și al cooperării transfrontaliere
Domeniul Filosofie
– Consiliere și administrare în resurse umane
– Etică organizațională și audit etic
Domeniul Istorie
– Protejarea, valorificarea și managementul patrimoniului
– Studii Europene
Informații detaliate despre planurile de învățământ, care includ disiplinele predate în cadrul acestor programe, gasiți la adresa planului de invatamant.

Doctorat
Domeniul de doctorat Istorie
Conducator – Prof. univ. dr. Mihai IACOBESCU
Conducator – Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU
Conducator – Prof. univ. dr. Dumitru VITCU
http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Studii%20doctorale/242/3/14

Domeniul de doctorat Filosofie
Conducator – Prof. univ. dr. Viorel GULICIUC
Conducator – Prof. univ. dr. Tudor Sorin MAXIM
http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Studii%20doctorale/242/3/14