Stiinte Politice

10934754_800256163380540_387342739_nMISIUNE DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE PROGRAM DE STUDIU

Activitatea didactică este orientată spre pregătirea viitorilor specialişti în domeniul ştiinţelor sociale şi politice; prin absolvirea acestei specializări asigurându-se accesul la următoarele profesii: funcţionar în administraţia publică naţională şi europeană, expert în relaţii publice şi comunicare socială, consilier în organizaţii politice şi ONG-uri, analist politic, profesor de cultură civică etc.

Obiective ale activităţii didactice:
– programul de studii este structurat astfel încât să îi ajute pe studenţi să îşi dezvolte cunoştinţele, capacitatea analitică şi abordările critice referitoare la natura politicului, a chestiunilor politice şi a sistemelor politice;
– proiectarea şi evaluarea activităţii didactice în spiritul orientărilor curriculare moderne, compatibile cu exigenţele învăţământului european;
– diversificarea ofertei de discipline opţionale în vederea fundamentării unui curriculum centrat pe competenţe;
– redimensionarea strategiilor de instruire în sensul centrării acestora pe subiectul învăţării;
– implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare învăţarea cu ajutorul tehnologiilor moderne, a învăţa înveţi, învăţare inovatoare, învăţare/educaţie permanentă.

Misiunea de cercetare ştiinţifică a specializării Ştiinţe Politice constă în resemnificarea unor resurse de cercetare în domeniul ştiinţelor politice care se confruntă cu noi provocări în înţelegerea fenomenelor sociale şi politice. Realizarea demersurilor de cercetare vor ţine seama de noile cadre teoretice şi metodologii în domeniu şi de necesitatea descoperirii de noi repere de dezvoltare din alte zone ale ştiinţei politice. Publicarea unor manuale, cursuri, cărţi de specialitate, ghiduri sau îndrumare, reprezintă o parte din misiunea de diseminare a rezultatele cercetărilor ştiinţifice din cadrul specializării.

Obiective de cercetare ştiinţifică:
– proiectarea demersurilor de cercetare în funcţie de noile modele de cercetare şi metode experimentale din metodologia politică;
– promovarea dimensiunii europene în cercetarea ştiinţifică din domeniul ştiinţelor
politice;
– integrarea în activitatea de cercetare a cunoştinţelor de factură socio-politică cu aspectele reale ale managementului şi marketingului politic de la nivelul structurilor regionale şi locale;
– implicarea studenţilor în probleme ale vieţii politice, formându-le în acelaşi timp
abilităţi contemporane de cercetare şi analiză politică.