Zilele Asistenței Sociale

PROGRAM
Ziua I | Vineri, 23 martie 2018

| 10.00 – 10.15 | Cuvânt de bun venit
Mihai DIMIAN, Prof. univ. dr. ing., Rector interimar, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
_________________________________________________________________
| A.| Prezentări în plen „Managementul serviciilor de asistență socială”
| 10.15 – 12.30 | Aula Corp E – Moderatori : Cristina CORMOȘ, Carmen CIORNEI
__________________________________________________________________

Keynote speakers:
• Nicoleta NEAMȚU, Conf. univ. dr., Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca
• Carmen Cornelia BALAN, Conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
• Antonio SANDU, Prof. univ. dr. hab. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Director Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN Iași
• Iulian APOSTU, Cercetător științific dr., Institutul de Sociologie al Academiei Române, Lector univ. Universitatea din București
__________________________________________________________________
Pauză de prânz
| 12.30 – 14.00 |
__________________________________________________________________

|B.| Bune practici „Viziunea specialiștilor asupra sistemului actual de asistență socială din România”
| 14.00 – 16.30 | Aula Corp E – Moderatori: Oana LENȚA, Vasile GAFIUC
__________________________________________________________________
Cuvânt de deschidere
Vasile GAFIUC, Președinte AREAS, Președinte Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

• Nicoleta DANELIUC, Purtător de cuvânt – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Suceava
• Ionel IVAN, Președinte Asociația Blijdorp România, Director Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava
• Camelia IORDACHE, Președinte Organizația „Salvați Copiii”, Filiala Suceava
• Anca NICOARĂ, Șef serviciu, Serviciul de Probațiune Suceava
• Liliana ORZA, Coordonator Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane, Suceava
• Viruța MAXIM, Monah. Singlitichia, Manăstirea Sucevița, Centrul Social de Zi ”Sfântul Hristofor”
• Iuliana BUTA, Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Suceava
• Carmen CIORNEI, Șef serviciu, Serviciul Protecție Socială, Primăria Cluj Napoca, Lector univ. dr. USV
__________________________________________________________________
Pauză de cafea
| 16.30 – 17.00 |
__________________________________________________________________
|C.| Sesiune de comunicări științifice „Reflecții și cercetare. Modalități de dezvoltare durabilă a comunității”
| 17. 00 – 20.00 | Sala 213 Corp E – Moderatori: Dan DASCĂLU, Rodica IACOBESCU
__________________________________________________________________
Cuvânt de deschidere a sesiunii de comunicări
Dan Ioan DASCĂLU, Conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava | Individualism şi altruism în asistenţă socială |

• Iulian APOSTU, Acad. Română, Universitatea din București | Concubinaj – noul mariaj: impact asupra conjugalității și consecințe asupra descendenței|
• Paraschiva-Rodica BUCEA (RUSU), USV | Tratarea diferențiată a copiilor cu CES prin programe de intervenție personalizată |
• Liliana BUJOR, USV | Predictori ai anxietății la locul de muncă |
• Carmen CIORNEI, USV | Analiza politicilor de garantare a venitului minim în România 1995-2017 |
• Anca CIURSĂ, Oana LENȚA, DGASPC Iași/USV | Problematizări asupra parteneriatelor public-privat și a rețelelor de servicii sociale la nivel regional |
• Cristina CORMOȘ, USV | Evaluare și intervenție în asistență socială. Studiu de caz |
• Ecaterina CROITOR, USV | Creșterea gradului de incluziune socială prin construirea si fiabilizarea retelelor de sprijin comunitar |
• Marius CUCU, USV | Modele etice și deontologice în asistență socială |
• Vasile GAFIUC, Marian DASCĂLU, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | Repere definitorii pentru a excela în practica asistenței sociale |
• Rodica IACOBESCU, USV | Modele procedurale și implicații emoționale în oferirea spre adopție a copilului de către mame aflate în dificultate |
• Lucian MOCREI, USV | Factori psihosociali ce afectează decizia de carieră |
• Elena MOTAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași | ”Sindromul de dependență” generat de asistența socială în rândul comunităților de romi |
• Diana NASTASA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași | Dinamica procesului de intervenție în sistemul de probațiune. Profilul consilierului de probațiune |
• Bogdan POPOVENIUC, USV | Norocul moral în asistență socială |
• Ecaterina Daniela RUSU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași | Consilierea școlară versus asistența socială – limitări, avantaje și strategii de gestionare a situatiilor de criză pentru beneficiarii romi |
• Nadia Laura SERDENCIUC, USV | Educație și societate – provocări contemporane |
• Petru ȘTEFAROI, USV | Abordări, metode și obiective neo-umaniste în managementul instituțiilor de asistenţă socială pentru adulţi |
• Loredana TEREC VLAD, USV | Bullyingul în școli. Modalități de prevenție și intervenție |
__________________________________________________________________
În atenția autorilor:
Informațiile legate de publicarea lucrărilor în extenso vor fi furnizate ulterior pe adresa de e-mail. Până pe data de 28 martie 2018 vom face cunoscute atât detaliile în ceea ce privește cerințele editoriale cât și editura la care urmează să fie publicat volumul cu ISBN
______________________________________________________________________________

Ziua a II-a. 24 martie 2018
__________________________________________________________________
|D.| Workshop „Implicarea actorilor sociali în îmbunătățirea calității serviciilor sociale”
| 10.00 – 13.00 | Sala E 223 – Moderatori: Marian DASCĂLU, Florin TĂRNĂUCEANU
__________________________________________________________________
Cuvânt de deschidere a workshop-ului
Marian DASCĂLU, expert proiecte internaționale, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | Noile tendințe în rețeaua serviciilor sociale din Europa |

• Elena AILINCĂ, Organizația „Salvați copiii”, Filiala Suceava
• Marinela CHIRILESCU, Asociația ”Lumină Lină”, Centrul Social de Zi ”Sfânta Vineri”, Suceava
• Gabriela HOLOTĂ, Serviciul de Protecţie Socială, Primăria Municipiului Suceava
• Cătălina HUȚANU, Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Suceava
• Elena LUCAN, mediator sanitar, Primăria Orașului Dolhasca
• Alexandrina LUCANU, Centrul de Zi al Asociaţiei Help Autism, DGASPC Suceava
• Loredana MURARIU, Centrul de Zi al Asociaţiei Help Autism, DGASPC Suceava
• Cees Von ONDENALLEN, Asociația ”Creștere” Fântânele
• Mihaela PINTILEI, Centrul Iochebed Suceava
• Alexandra Georgiana SAVIN, asistent comunitar, Primăria Orașului Dolhasca
• Ligia Sabina ȘUIAN, Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, Rădăuți

Persoane de contact
Cristina Viorica CORMOȘ – cristinacormos@yahoo.com, tel. 0745602188
Petru Vasile GAFIUC – pvgafiuc@yahoo.com. tel. 0752323881