Departamentul ŞTIINTE UMANE ŞI SOCIAL-POLITICE

Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social Politice, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie, reprezintă structura unitară ca urmare a unei istorii de peste 50 de ani. Înfiinţarea şi, mai apoi, dezvoltarea lui a fost datorată numelor mari care, în diferite perioade de timp, au făcut parte din acest colectiv, iar unii l-au şi condus: Vasile Gh. Ionescu,Mihai Iacobescu, Nicolae Ursulescu, Mihai Lazăr, Alexandru Vasilescu, Maria Iurescu, Nicolae Corivan.

Astfel de magiştri şi creatori de şcoală umanistă au deschis un drum pe care acum păşesc cei care încearcă să le urmeze şi formează în acest moment colectivul Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice.

Este un colectiv matur, compus din 27 membri, dornici de a face faţă provocărilor didacticii universitare şi cercetării în domeniul ştiinţific al Ştiinţelor umane şi social politice. Cadrelor didactice titulare li se adaugă un număr de peste 10 cadre didactice asociate şi cercetători.

Activitatea didactică reprezintă principala misiune a Departamentului, an de an generaţii de absolvenţi de liceu alegând specializările acreditate oferite de acesta. Prin specializările de licenţă (Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii europene, Filozofie, Ştiinţe Politice şi Asistenţă socială) precum şi programele de Master ( Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere; Consiliere şi administrare în resurse umane) ale căror programe au fost constant reînnoite, încercăm să ne adaptăm pieţei muncii, care este într-o continuă transformare. Prin dotarea pe care o avem în spaţiile de învăţământ şi cercetare, putem răspunde exigenţelor impuse de viitorii studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social politice de la Universitatea Ştefanm cel Mare – Suceava constituie un centru de polarizare pentru Regiunea de Nord – Est a României, Republica Moldova şi SV Ucrainei.

De-a lungul timpului, în cadrul Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice s-au derulat şi se derulează numeroase proiecte de cercetare în care au fost antrenate cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi masteranzi. Studiile doctorale au devenit o activitate deja consacrată, desfăşurându-se sub conducerea unui colectiv de cadre didactice universitare. Titularii Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice sunt vizibili pe plan internaţional prin intermediul articolelor ştiinţifice publicate în publicaţii de renume.