Zilele Asistenței Sociale

PROGRAM
Ziua I | Vineri, 23 martie 2018

| 10.00 – 10.15 | Cuvânt de bun venit
Mihai DIMIAN, Prof. univ. dr. ing., Rector interimar, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
_________________________________________________________________
| A.| Prezentări în plen „Managementul serviciilor de asistență socială”
| 10.15 – 12.30 | Aula Corp E – Moderatori : Cristina CORMOȘ, Carmen CIORNEI
__________________________________________________________________

Keynote speakers:
• Nicoleta NEAMȚU, Conf. univ. dr., Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca
• Carmen Cornelia BALAN, Conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
• Antonio SANDU, Prof. univ. dr. hab. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Director Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN Iași
• Iulian APOSTU, Cercetător științific dr., Institutul de Sociologie al Academiei Române, Lector univ. Universitatea din București
__________________________________________________________________
Pauză de prânz
| 12.30 – 14.00 |
__________________________________________________________________

|B.| Bune practici „Viziunea specialiștilor asupra sistemului actual de asistență socială din România”
| 14.00 – 16.30 | Aula Corp E – Moderatori: Oana LENȚA, Vasile GAFIUC
__________________________________________________________________
Cuvânt de deschidere
Vasile GAFIUC, Președinte AREAS, Președinte Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

• Nicoleta DANELIUC, Purtător de cuvânt – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Suceava
• Ionel IVAN, Președinte Asociația Blijdorp România, Director Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava
• Camelia IORDACHE, Președinte Organizația „Salvați Copiii”, Filiala Suceava
• Anca NICOARĂ, Șef serviciu, Serviciul de Probațiune Suceava
• Liliana ORZA, Coordonator Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane, Suceava
• Viruța MAXIM, Monah. Singlitichia, Manăstirea Sucevița, Centrul Social de Zi ”Sfântul Hristofor”
• Iuliana BUTA, Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Suceava
• Carmen CIORNEI, Șef serviciu, Serviciul Protecție Socială, Primăria Cluj Napoca, Lector univ. dr. USV
__________________________________________________________________
Pauză de cafea
| 16.30 – 17.00 |
__________________________________________________________________
|C.| Sesiune de comunicări științifice „Reflecții și cercetare. Modalități de dezvoltare durabilă a comunității”
| 17. 00 – 20.00 | Sala 213 Corp E – Moderatori: Dan DASCĂLU, Rodica IACOBESCU
__________________________________________________________________
Cuvânt de deschidere a sesiunii de comunicări
Dan Ioan DASCĂLU, Conf. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava | Individualism şi altruism în asistenţă socială |

• Iulian APOSTU, Acad. Română, Universitatea din București | Concubinaj – noul mariaj: impact asupra conjugalității și consecințe asupra descendenței|
• Paraschiva-Rodica BUCEA (RUSU), USV | Tratarea diferențiată a copiilor cu CES prin programe de intervenție personalizată |
• Liliana BUJOR, USV | Predictori ai anxietății la locul de muncă |
• Carmen CIORNEI, USV | Analiza politicilor de garantare a venitului minim în România 1995-2017 |
• Anca CIURSĂ, Oana LENȚA, DGASPC Iași/USV | Problematizări asupra parteneriatelor public-privat și a rețelelor de servicii sociale la nivel regional |
• Cristina CORMOȘ, USV | Evaluare și intervenție în asistență socială. Studiu de caz |
• Ecaterina CROITOR, USV | Creșterea gradului de incluziune socială prin construirea si fiabilizarea retelelor de sprijin comunitar |
• Marius CUCU, USV | Modele etice și deontologice în asistență socială |
• Vasile GAFIUC, Marian DASCĂLU, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | Repere definitorii pentru a excela în practica asistenței sociale |
• Rodica IACOBESCU, USV | Modele procedurale și implicații emoționale în oferirea spre adopție a copilului de către mame aflate în dificultate |
• Lucian MOCREI, USV | Factori psihosociali ce afectează decizia de carieră |
• Elena MOTAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași | ”Sindromul de dependență” generat de asistența socială în rândul comunităților de romi |
• Diana NASTASA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași | Dinamica procesului de intervenție în sistemul de probațiune. Profilul consilierului de probațiune |
• Bogdan POPOVENIUC, USV | Norocul moral în asistență socială |
• Ecaterina Daniela RUSU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași | Consilierea școlară versus asistența socială – limitări, avantaje și strategii de gestionare a situatiilor de criză pentru beneficiarii romi |
• Nadia Laura SERDENCIUC, USV | Educație și societate – provocări contemporane |
• Petru ȘTEFAROI, USV | Abordări, metode și obiective neo-umaniste în managementul instituțiilor de asistenţă socială pentru adulţi |
• Loredana TEREC VLAD, USV | Bullyingul în școli. Modalități de prevenție și intervenție |
__________________________________________________________________
În atenția autorilor:
Informațiile legate de publicarea lucrărilor în extenso vor fi furnizate ulterior pe adresa de e-mail. Până pe data de 28 martie 2018 vom face cunoscute atât detaliile în ceea ce privește cerințele editoriale cât și editura la care urmează să fie publicat volumul cu ISBN
______________________________________________________________________________

Ziua a II-a. 24 martie 2018
__________________________________________________________________
|D.| Workshop „Implicarea actorilor sociali în îmbunătățirea calității serviciilor sociale”
| 10.00 – 13.00 | Sala E 223 – Moderatori: Marian DASCĂLU, Florin TĂRNĂUCEANU
__________________________________________________________________
Cuvânt de deschidere a workshop-ului
Marian DASCĂLU, expert proiecte internaționale, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | Noile tendințe în rețeaua serviciilor sociale din Europa |

• Elena AILINCĂ, Organizația „Salvați copiii”, Filiala Suceava
• Marinela CHIRILESCU, Asociația ”Lumină Lină”, Centrul Social de Zi ”Sfânta Vineri”, Suceava
• Gabriela HOLOTĂ, Serviciul de Protecţie Socială, Primăria Municipiului Suceava
• Cătălina HUȚANU, Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Suceava
• Elena LUCAN, mediator sanitar, Primăria Orașului Dolhasca
• Alexandrina LUCANU, Centrul de Zi al Asociaţiei Help Autism, DGASPC Suceava
• Loredana MURARIU, Centrul de Zi al Asociaţiei Help Autism, DGASPC Suceava
• Cees Von ONDENALLEN, Asociația ”Creștere” Fântânele
• Mihaela PINTILEI, Centrul Iochebed Suceava
• Alexandra Georgiana SAVIN, asistent comunitar, Primăria Orașului Dolhasca
• Ligia Sabina ȘUIAN, Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, Rădăuți

Persoane de contact
Cristina Viorica CORMOȘ – cristinacormos@yahoo.com, tel. 0745602188
Petru Vasile GAFIUC – pvgafiuc@yahoo.com. tel. 0752323881

Zilele Asistenței Sociale Conferința „Teorie și Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială”

Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Asociația Regională pentru Educarea Adulților Suceava și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina organizează în perioada 23-24 martie 2018, Conferința „Teorie și Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială”. Evenimentul va avea loc în Aula Corp E a universității începând cu ora 10.00.
Această manifestare are ca obiectiv implicarea comunității academice, a actorilor sociali și a societății civile în dezbaterea problemelor actuale ale sistemului de asistență socială, evidențierea modelelor de bune practici în domeniu și promovarea profesiei de asistent social.
La acest eveniment vor participa cadre universitare și cercetători de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen Iași, specialiști din domeniul asistenței sociale de la ONG-uri și instituții publice, printre care menționăm Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Serviciul Protecție Socială – Primăria Cluj Napoca, Organizația „Salvați Copiii”- Filiala Suceava, Asociația Blijdorp România, Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava, Serviciul de Probațiune Suceava, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane etc.
În cadrul workshop-ului „Implicarea actorilor sociali în îmbunătățirea calității serviciilor sociale” din data de 24 martie, practicieni din domeniul asistenței sociale vor dezbate împreună cu profesorii și studenții atât modalități de îmbunătățire a rețelelor de servicii sociale, cât și a Programului de studiu Asistență Socială în vederea eficientizării și corelării acestuia cu cerințele actuale ale pieței forței de muncă și cu noile provocări sociale.
Organizatorii conferinței Teorie și Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială doresc să transmită studenților și absolvenților de la Programul de studiu Asistență Socială, precum și tuturor celor care activează în domeniul social că învățarea pe tot parcursul vieții și replicarea modelelor de bune practici vin în sprijinul dezvoltării durabile a comunității.

Procedura de acordare a burselor de tip „START-UP”

Procedura de acordare a burselor de tip „START-UP” în învățământul superior studenților din grupul țintă (cu excepția studenților de anul I), în cadrul proiectului „Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” – POSDRU/156/1.2/G/133630. Intervalul de depunere a dosarelor: 15 ianuarie – 27 ianuarie 2015.

http://dpus.usv.ro/docs/Procedura_acordare_burse_START-UP_133630.pdf

Proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii”

Proiectul „Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru studenţi şi piaţa muncii”,POSDRU 156/1.2/G/133630 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.

Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu furnizate şi creşterii nivelului de competenţă profesională al absolvenţilor acestor programe, în conformitate cu nevoile angajatorilor.Valoarea totală a proiectului este de 2.116.959,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.597.457,26 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 477.162,56 lei, iar contribuţia partenerilor este de 42.339,18 lei.

Scopul proiectului vizează dezvoltarea şi adaptarea a 11 programe de studii de licenţă şi masterat în concordanţă cu CNCIS şi nevoile pieţei muncii, consolidarea capacităţii a 3 universităţide a furniza calificări relevante pentru studenţi în vederea creşterii angajabilităţii şi îmbunătăţirea instrumentelor şi metodologiilor universitare pentru extinderea oprtunităţilor de învăţare şi promovarea în învăţământul superior.

http://dpus.usv.ro/index.html